Podróż dookoła świata - Z wizytą w Hiszpanii - Madryt/Sewilla

Podróż dookoła świata – koncerty symfoniczne szkolne
 
Koncerty edukacyjne dla klas IV – VIII szkół podstawowych
 
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zielonogórskiej
Sławomir Kozłowski prowadzenie
 
 
Na przestrzeni epok w dziejach muzyki fascynacja kulturami różnych narodów była źródłem inspiracji dla wielu kompozytorów. Nawiązanie do tańców z Francji, Niemiec, Hiszpanii, Anglii uformowało pierwowzór barokowej suity. Formy taneczne doby romantyzmu do dziś cieszą się popularnością zarówno jako tańce użytkowe, jak i słynne miniatury symfoniczne. Podróż dookoła świata przenosi nas nie tylko do różnych krajów, ale również do różnych epok, obejmuje prezentację charakterystycznych dzieł związanych z ważnymi dla rozwoju kultury miejscami - dzieł tanecznych, symfonicznych oraz miniatur instrumentalnych z udziałem młodych utalentowanych solistów. Cykl adresowany dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych to również prezentacja narodowych wartości kultury ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kultury polskiej.
Podróż dookoła świata - Z wizytą w Hiszpanii - Madryt/Sewilla
Loading...