LLLeggiero Woodwind Trio

LLLeggiero Woodwind Trio :
-Maksymilian Lipień – obój
-Piotr Lato – klarnet
-Damian Lipień – fagot

PROGRAM
Alexander Tansman:
Suite pour trio D’anches
Witold Lutosławski:
Trio na obój, klarnet i fagot
Andrzej Krzanowski:
Partita na obój, klarnet i fagot
Trio na obój, klarnet i fagot
Benedykt Konowalski:
Mini rondo
Władysław Żelenski:
Preludia trzygłosowe (transkrypcja na trio stroikowe)
 

LLLeggiero Woodwind Trio
Loading...