Koncert Jubileuszowy 70-lecia Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca im. L. Figasa

Początki Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca im. Ludwika Figasa sięgają roku 1953, kiedy to grupa entuzjastów miłujących śpiew i taniec postanowiła założyć w Nowej Soli przy Spółdzielni Rzemieślniczej zespół artystyczny. Tak rozpoczęła się 70-letnia historia Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca im. Ludwika Figasa, który dziś działa przy Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze.

Artystyczną działalność LZPiT przez ostatnie 70 lat kształtowało wielu choreografów, instruktorów, muzyków i setki jego członków – tancerzy i śpiewaków. W bogatym repertuarze artystycznym znajdują się liczne pieśni i tańce. Zespól występuje w strojach ludowych z różnych regionów Polski np. lubuskiego, dolnośląskiego, górnośląskiego, żywieckiego, krakowskiego, spiskiego, lubelskiego, rzeszowskiego, Lachów Sądeckich, kieleckiego, Kurpi Zielonych, łowickiego i kujawskiego.

Lubuski Zespół Pieśni i Tańca jest zespołem amatorskim. Wśród członków Zespołu są dziennikarze, inżynierowie, nauczyciele, urzędnicy, właściciele mikroprzedsiębiorstw, studenci, a także uczniowie szkół średnich oraz podstawowych. Zespół podczas swoich podróży artystycznych odwiedził niemal wszystkie państwa europejskie, a także kraje Azji oraz obu Ameryk i Afryki.

Życie zespołu to nie tylko festiwale, koncerty i związane z nimi wyjazdy krajowe i zagraniczne, ale ciężka codzienna praca, na którą składają się wielogodzinne próby, warsztaty, wzajemne zrozumienie i życzliwość. Wspólne życie Zespołu to także nawiązane przyjaźnie, które w wielu przypadkach przerodziły się w związki małżeńskie. Tu przekazywana jest pasja do folkloru dzieciom i wnukom. W Zespole tańczy i śpiewa już czwarte pokolenie od momentu jego powstania.

Zespół był i jest drugim domem, wszyscy czują się tutaj, jak w jednej wielkiej rodzinie, do której każdy może zawsze wrócić, przyjść i zostać. Kadra artystyczna i rodziny naszych wychowanków kształtują postawy szacunku do polskiego dziedzictwa narodowego, budując świadomość tożsamości regionalnej i poczucie dumy z reprezentowania Ziemi Lubuskiej.
Koncert Jubileuszowy 70-lecia Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca im. L. Figasa
Loading...