EKS START Elbląg vs Młyny Stoisław Koszalin

Cena biletu:
20,00 zł - normalny
10,00 zł - ulgowy (uczniowie szkół średnich, studenci, emeryci, renciści na podstawie legitymacji)
1,00 zł - wejściowy (dzieci do lat 10)
EKS START Elbląg vs Młyny Stoisław Koszalin
Loading...