"BUNTOWNIK, CZYLI RZECZ O NARODZIE"

„Buntownik, czyli rzecz o narodzie”. Będzie to spektakl performatywny, taneczny i multimedialny. Inspiracją do jego powstania jest twórczość polskich romantyków, w szczególności Juliusza Słowackiego.
 
Projekt P. Wacha, absolwenta Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu, jest kontynuacją współpracy z WTT z uwzględnieniem rezydencji choreograficznej w Lubuskim Teatrze. Tematem przewodnim „Buntownika…” i punktem odniesienia dla fabuły są bieżące wydarzenia z perspektywy krajowej i międzynarodowej.
 
Spektakl jest realizowany w ramach projektu Przestrzenie Sztuki finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Program realizowany jest przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.
Loading...