Narodowy Balet Gruzji Sukhishvili

28.02.2020 19:00 CRS, Zielona Góra
Narodowy Balet Gruzji Sukhishvili
Sektor Cena
G1 120,00 PLN kup bilet
G2 145,00 PLN kup bilet
G3 120,00 PLN kup bilet
H1 95,00 PLN kup bilet
M3 95,00 PLN kup bilet
PŁYTA 145,00 PLN kup bilet
PŁYTA VIP 195,00 PLN kup bilet
R7 145,00 PLN kup bilet
R8 145,00 PLN kup bilet
Loading...