Szlachetna klasyka - koncert symfoniczny

„Szlachetna klasyka”- koncert symfoniczny
 
Epoka klasycyzmu w dziejach muzyki zaznaczyła się trwale głównie przez charakterystyczne uporządkowanie prowadzenia muzycznej narracji w ramach tzw. formy sonatowej. Klasyczność obejmowała również sposób prowadzenia linii melodycznej, dominację faktury homofonicznej i charakterystyczny akompaniament, którego wyznacznikiem była symetria struktury harmonicznej.
 
Słuchając dziś muzyki doby klasycyzmu oddajemy się przyjemności obcowania z ładem i porządkiem, harmonią i logiką konstrukcji muzycznej. Może nie bez powodu taką muzykę nazwano później muzyką absolutną.
 
Program dzisiejszego koncertu to dzieła schyłku epoki klasycyzmu, powstałe w niewielkim jak na muzykę odstępie czasowym kilkunastu lat.
Uwertura do opery Czarodziejski flet KV 620 Wolfganga Amadeusza Mozarta tworzona na kilka dni przed premierą (30 września 1791) dowodzi twórczego mistrzostwa Mozarta, jest jednocześnie ostatnim dziełem z gatunku operowego, podsumowującym twórczość wielkiego mistrza.
 
Również swoistym podsumowaniem twórczości Józefa Haydna jest jego Symfonia D-dur nr 104 - ostatnia z symfonii w katalogu dzieł kompozytora. Napisana w 1795 roku jako ostatnia z cyklu tzw. „Symfonii londyńskich” dziś należy do kanonu repertuarowego niemal wszystkich orkiestr na świecie wchodząc podobnie jak Uwertura Mozarta do zbioru przebojów muzyki klasycznej.
 
Uczniem Haydna, dziedziczącym stanowisko kapelmistrza na dworze księcia Esterhazy’ego był Johann Nepomuk Hummel, który wstępując do nadwornej orkiestry skomponował w grudniu 1803 roku koncert na trąbkę. Utwór został wykonany po raz pierwszy w dniu Nowego Roku 1804, czym Hummel podkreślił swoją pozycję nadwornego muzyka. Trzyczęściowe dzieło oparte na klasycznej formie sonatowej jest wyraźnie osadzone w stylistycznych ramach epoki. Podkreśla dominującą rolę instrumentu solowego wirtuozowsko dialogującego z orkiestrą w prezentacji muzycznych tematów. Wykonawcą partii solowej będzie Jonasz Dziuba, absolwent Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu w klasie prof. Igora Cecocho, obecnie student studiów doktoranckich na macierzystej uczelni. Z Orkiestrą Filharmonii Zielonogórskiej występował m.in. podczas koncertów z okazji Roku G.Ph.Telemanna podczas uroczystych koncertów w pałacu hrabiego Promnitz’a w Żarach.
Szlachetna klasyka - koncert symfoniczny
Loading...