STELMET ENEA BC ZIELONA GÓRA vs MKS DĄBROWA GÓRNICZA

DO CZASU ZNIESIENIA OBOSTRZEŃ, OSOBY KTÓRE KUPIŁY KARNETY, BĘDĄ ZAJMOWAĆ MIEJSCA WYZNACZONE PRZEZ KLUB.
 
Informujemy, że zakup biletów bezpośrednio przed meczem w kasach nie będzie możliwy. 

Podczas wejścia do hali CRS kibice będą zobowiązani do zachowania 1,5-metrowego odstępu w kolejce.

 

Sektory: E3, R11, R12
Bilety w cenach: normalny – 52,00 zł / ulgowy – 42,00 zł

Sektory: E2, E4, R1, R10
Bilety w cenach: normalny – 38,00 zł / ulgowy – 28,00 zł

Sektory: A2, E1, E5, J1, L3
Bilety w cenach: normalny – 31,00 zł / ulgowy – 22,00 zł

Sektory: B1, B2, D1, D2, F1, F2, H1, H2, R3, R7, R9
Bilety w cenach : normalny – 29,00 zł / ulgowy – 20,00 zł

Sektory: C1, C2, C3, G1, G2, G3, K1, K2, M1, M2, M3, M4, L1, L2, L4, L5
Bilety w cenach: normalny – 20,00 zł / ulgowy – 11,00 zł

Sektor R8 - przeznaczony dla klubu kibica
Sektory R4, R5, R6 – wyłączone ze sprzedaży biletów

Sektor rodzinny: R2
Bilet rodzinny obowiązuje w przypadku dzieci do lat 16, bilety rodzinne można kupować wyłącznie w klubie (Sklep Kibica ul. Szosa Kisielińska 22)  oraz w punkcie sprzedaży Abilet.pl w Filharmonii Zielonogórskiej przy Placu Powstańców Wielkopolskich 10.
Bilety w opcji 2+1 (opiekunowie + dziecko): 56,00 zł
Bilety w opcji 2+2 (opiekunowie + dwoje dzieci): 68,00 zł

 
Bilety ulgowe przysługują: dzieciom, uczniom i studentom do 25 lat oraz emerytom i rencistom po okazaniu przy wejściu na halę odpowiednich dokumentów.

Osobom niepełnosprawnym poruszającym się wózkach inwalidzkich przysługuje darmowy bilety wstępu, ich opiekunom przysługują specjalne bilety ulgowe w cenie 15,00 zł. Bilety do odbioru w klubie (Sklep Kibica ul. Szosa Kisielińska 22) oraz w punkcie sprzedaży Abilet.pl w Filharmonii Zielonogórskiej przy Placu Powstańców Wielkopolskich 10. Ilość miejsc ograniczona.

Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli biletów.
 
W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną kibice będą mogli zajmować co drugie miejsce siedzące, w rzędach naprzemiennie. Prosimy o przestrzeganie wszelkich obostrzeń sanitarnych w hali CRS w Zielonej Górze, w tym szczególnie o obowiązkowe noszenie maseczek i zachowanie dystansu.
Najważniejsze wytyczne sanitarne obowiązujące w hali CRS:
- Wstęp na teren imprezy masowej wyłącznie w maseczce lub przyłbicy,
- Poza miejscem siedzącym załóż maseczkę,
- Ogranicz przemieszczanie się po hali,
- Nie gromadź się,
- Wejście do hali bez bagażu podręcznego, brak depozytu oraz szatni,
- Dezynfekuj ręce.
 
Grono SSA informuje, że zmianie uległ regulamin imprezy masowej organizowanej przez Grono SSA do którego przestrzegania zobowiązany jest każdy posiadacz biletu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany:

1. W trakcie imprezy masowej mają zastosowanie wszelkie powszechne przepisy państwowe dotyczące zasad postępowania w czasie trwania pandemii COVID-19, a także inne, mające zastosowanie przy imprezach masowych przepisy prawa, których poprzez wstęp na stadion uczestnik imprezy masowej potwierdza.
2. Wstęp na teren imprezy odbywa się wyłącznie na podstawie świadomej i bezwarunkowej akceptacji osoby obecnej na imprezie masowej w zakresie przyjęcia ryzyka związanego z potencjalnym zakażeniem, w tym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (lub jego pochodną) wywołującego chorobę COVID-19 i wszelkich z tego tytułu powikłań, w tym w oparciu o zrzeknięcie się ewentualnych roszczeń w stosunku do Grono SSA. W tym zakresie przebywanie na terenie imprezy odbywa się na własną odpowiedzialność.  
3. Każda osoba przebywająca na terenie imprezy, do czasu zajęcia przypisanego miejsca oraz podczas poruszania się po terenie imprezy, zobowiązana jest do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki lub przyłbicy, z zastrzeżeniem, iż powinny zostać one zdjęte na polecenie służb porządkowych lun informacyjnych, w szczególności w celu sprawdzenia tożsamości. Organizator ma prawo kontroli realizacji tego wymogu.
4. Osoby nieposiadające maseczki lub przyłbicy lub niemogące ich założyć z jakichkolwiek powodów, w tym osoby zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa z przyczyn zdrowotnych, nie zostaną wpuszczone na teren imprezy.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do pomiaru temperatury ciała uczestnika imprezy masowej i odmowy wstępu osobom z temperaturą powyżej 38 stopni Celsjusza, a uczestnik imprezy masowej wyraża zgodę na taką czynność.
6. Zabronione jest wnoszenie bagażu podręcznego na teren imprezy, a także udostępnianie depozytów.
7. Każda osoba wchodząca i przebywająca na terenie obiektu zobowiązana jest poddać się obowiązkowej dezynfekcji rak w miejscach wyznaczonych na terenie obiektu przez Klub, zgodnie ze wskazaną w tych miejscach instrukcją.
8. Uczestników imprezy masowej obowiązuje zakaz gromadzenia się w sektorach, w ciągach komunikacyjnych i innych strefach.
9. Uczestnik imprezy masowej zobowiązany jest do zachowania na terenie imprezy dystansu 1,5 metra, a także zajęcia wskazanego miejsca przez Organizatora. Powyższe nie dotyczy osób uczestniczących w imprezie masowej z dzieckiem poniżej 13 roku życia, z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie oraz osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
10. Maksymalna liczba osób jednorazowo przebywających w toaletach odpowiada liczbie kabin toaletowych w danym zespole toalet. Obowiązuje dezynfekcja dłoni przed każdą toaletą.
11. Uczestnik imprezy masowej jest zobowiązany do przestrzegania podanego przez Organizatora (np. na telebimie lub przez spikera) planu wyjścia z terenu imprezy.
12. Wstęp na Teren imprezy jest płatny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym wydarzeniem (dotyczy też dzieci do 6 roku życia).
STELMET ENEA BC ZIELONA GÓRA vs MKS DĄBROWA GÓRNICZA
Loading...