Sandra Spa Pogoń Szczecin vs Torus Wybrzeże Gdańsk

Bilety:
15,00 zł - normalny
8,00 zł - ulgowy (emeryci, renciści, uczniowie i studenci do 26 roku życia na za okazaniem legitymacji)
 
Zakup biletu na wydarzenie oznacza jednocześnie akceptację regulaminu klubowego:
Obowiązki uczestnika imprezy związane z ustanowieniem określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:
1. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do poddania się dezynfekcji rąk przeprowadzanej przed wejściem na halę.
2. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do obowiązkowego poddania się czynności pomiaru temperatury przed wejściem na halę przez pracownika służby informacyjnej.
3. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do wejścia na hale z zasłoniętymi ustami oraz nosem poprzez założenie maseczki lub przyłbicy.
4. Obowiązek zakrywania ust oraz nosa stosuję się podczas poruszania się na terenie obiektu, a także po zajęciu miejsca na trybunie.
5. Uczestnikom  imprezy po zajęciu miejsca na widowni zabrania się przesiadania  na inne miejsce na widowni.
6. Uczestnicy imprezy którzy przebywają w jednym gospodarstwie domowym mogą zajmować  miejsca koło siebie.
7. Zabrania się uczestnikom  imprezy do zajmowania miejsc lub rzędów wyłączonych z użytkowania.
8. Podczas poruszania się po obiekcie, uczestnicy imprezy zobowiązani są do zachowania bezpiecznej odległości.
9. Każdy z uczestników imprezy musi mieć ze sobą wypełnione  "Oświadczenia uczestnika imprezy" i przekazać przy wejściu na halę organizatorom rozgrywek - do pobrania w Załączniku.
 
Sandra Spa Pogoń Szczecin vs Torus Wybrzeże Gdańsk
Loading...