RM Solar FALUBAZ Zielona Góra vs FOGO Unia Leszno

PROSIMY O ROZWAŻNY ZAKUP BILETÓW GDYŻ EWENTUALNE ZWROTY NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

RM Solar Falubaz Zielona Góra w play-off. Stało się! 
Nasza drużyna po znakomitej jeździe w rundzie zasadniczej awansowała do walki o medale. Teraz gra zaczyna się od nowa, ale jedno jest pewne! Nie może Was zabraknąć przy W69. Piotr Protasiewicz i spółka pod wodzą trenera Piotra Żyto czekają na Wasze wsparcie i niesamowity doping. Tylko pamiętajcie o przestrzeganiu zasad reżimu sanitarnego, które obowiązują na stadionie żużlowym przy ul. Wrocławskiej 69.  
 
20 września o godzinie 16:30 RM Solar Falubaz Zielona Góra Fogo Unię Leszno.
 
Bilety sprzedawane będą w dwóch etapach:
 
Etap 1:
- WYŁĄCZNIE dla posiadaczy aktywnych karnetów na sezon 2020
- sprzedaż rozpocznie się we wtorek 15 września o godzinie 14:00 i potrwa do środy 16 września do godziny 14:00,
- posiadacz karnetu będzie mógł zakupić bilet na dotychczasowe miejsce lub każde inne wolne nie objęte pierwokupem. W tym celu należy wybrać miejsce, następnie rodzaj biletu, w rubryce kod rabatowy należy wpisać swój kod pierwokupu z karnetu i aktywować. Po aktywowaniu cena biletu zostanie zmniejszona o 10 zł. 
- rabat dotyczy wszystkich karnetów (za wyjątkiem karnetów dla osób niepełnosprawnych) i będzie obowiązywał przez cały okres sprzedaży biletów.

Etap 2:
- Otwarta sprzedaż biletów,
- sprzedaż rozpocznie się w środę 16 września o godzinie 16:00,
- do sprzedaży trafi cała pozostała wolna pula biletów w liczbie określonej przez obowiązujące wymogi sanitarne,
W obu etapach bilety będą do kupienia online w serwisie biletynafalubaz.pl oraz w sprzedaży stacjonarnej w Sklepie Kibica przy W69, który czynny będzie w godzinach 10:00 - 16:00,.
Posiadacze całosezonowych karnetów na sektor VIP Start wejdą na podstawie posiadanych kart kibica.
  
Ceny biletów:
 
Sektory: I - J, K1 – K10, B – H, Sektor przy warsztacie
Bilet normalny – 55,00 zł
Bilet ulgowy – 45,00 zł
Bilet dziecięcy – 20,00 zł

Sektory: A1 – A2
Bilet normalny – 65,00 zł
Bilet ulgowy – 55,00 zł
Bilet dziecięcy – 20,00 zł

Sektor VIP Start - 120,00 zł
Bilet dziecięcy – 20,00 zł
 
Podczas sprzedaży biletów obowiązywać będzie identyfikacja danych klienta, wobec czego przy zakupie biletu wymagane będzie podanie danych jego okaziciela (imię, nazwisko, pesel).

Bilet ulgowy przysługuje osobom uczącym się do 24. roku życia włącznie oraz powyżej 65 lat włącznie (decyduje dokładna data urodzenia)

Bilet dziecięcy przeznaczony jest dla dzieci do 13. roku życia (decyduje dokładna data urodzenia).

Osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich oraz im opiekunom przysługują specjalne bilety ulgowe w cenie 1 zł.

W ZWIĄZKU Z PANUJĄCĄ SYTUACJĄ:

Kibice będą mogli zajmować co drugie miejsce siedzące, w rzędach naprzemiennie. 
Bardzo prosimy o przestrzeganie wszelkich obostrzeń sanitarnych na stadionie żużlowym w Zielonej Górze, w tym szczególnie o obowiązkowe noszenie maseczek i zachowanie dystansu. Wasze zaangażowanie i respektowanie zasad pozwoli nam na organizację kolejnych meczów z udziałem publiczności. 
NAJWAŻNIEJSZE ZASADY SANITARNE OBOWIĄZUJĄCE NA STADIONIE PRZY W69! 
Zajmuj miejsca oznaczone naklejką TU MOŻESZ USIĄŚĆ
Zachowaj dystans 1,5 metra
Wstęp na stadion w maseczce
Poza miejscem siedzącym załóż maseczkę
Ogranicz przemieszczanie po stadionie
Nie gromadź się
Wejście na stadion bez bagażu podręcznego
Dezynfekuj ręce


UWAGA! Wejście na stadion odbywać się będzie wejściami przypisanymi dla karnetów / biletów:  
W-1: K1 – K10,
W-2: I – J,
W-3: Sektor przy warsztacie,
W-4: E – H1,
W-5: A1 – A2,  B – C 
W-6: Vip Start  

Poszczególne strefy stadionu tj. trybuna K, prosta startowa, 2 łuk oraz sektor przy warsztacie będą od siebie odseparowane. Nie będzie możliwości poruszania się po całym obiekcie. 


Podczas wejścia na stadion kibice będą zobowiązani do zachowania 2-metrowego odstępu w kolejce.

Kasy biletowe w dniu zawodów będą NIECZYNNE.

ZKŻ SSA INFORMUJE, ŻE ZMIANIE ULEGŁ REGULAMIN IMPREZ ŻUŻLOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ ZKŻ SSA DO KTÓREGO PRZESTRZEGANIA ZOBOWIĄZANY JEST KAŻDY POSIADACZ KARNETU / BILETU.

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY:

2.
Wstęp na stadion odbywa się wyłącznie na podstawie świadomej i bezwarunkowej akceptacji osoby obecnej na imprezie masowej w zakresie przyjęcia ryzyka związanego z potencjalnym zakażeniem COVID-19 na stadionie podczas imprez organizowanych przez ZKŻ SSA, w tym w oparciu o zrzeknięcie się ewentualnych roszczeń w stosunku do ZKŻ SSA. W tym zakresie przebywanie na stadionie odbywa się na własną odpowiedzialność.

3.
W trakcie imprezy masowej mają zastosowanie wszelkie powszechne przepisy państwowe dotyczące zasad postępowania w czasie trwania pandemii COVID-19, a także inne, mające zastosowanie przy imprezach masowych przepisy prawa, których poprzez wstęp na stadion uczestnik imprezy masowej potwierdza.

4.
Uczestnik imprezy masowej przyjmuje do wiadomości obowiązek posiadania maseczki przy wejściu na stadion do czasu zajęcia przez niego miejsca oraz podczas poruszania się po obiekcie i w innych przypadkach braku wymaganego dystansu od innych osób - Organizator ma prawo kontroli realizacji tego wymogu.  

5. 
Organizator zastrzega sobie prawo do pomiaru temperatury ciała uczestnika imprezy masowej i odmowy wstępu osobom z temperaturą powyżej 38 stopni Celsjusza, a uczestnik imprezy masowej wyraża zgodę na taką czynność.
6.
Zabronione jest wnoszenie bagażu podręcznego na stadion, a także udostępnianie depozytów.

7.
Uczestników imprezy masowej obowiązuje zakaz gromadzenia się w sektorach, w ciągach komunikacyjnych i innych strefach.

8.  
Uczestnik imprezy masowej jest zobowiązany do zachowania na obiekcie dystansu 2 metrów, a także zajęcia miejsca wskazanego przez Organizatora. Powyższe nie dotyczy osób uczestniczących w imprezie masowej z dzieckiem poniżej 13. roku życia, z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie oraz osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

9.
Maksymalna liczba osób jednorazowo przebywających w toaletach odpowiada liczbie kabin toaletowych w danym zespole toalet. Obowiązuje dezynfekcja dłoni przed każdą toaletą mobilną / wejściem do toalety kabinowej.

10.
Uczestnik imprezy masowej jest zobowiązany do przestrzegania podanego przez Organizatora (np. na telebimie lub przez spikera) planu wyjścia ze stadionu.

Pełny regulamin dostępny jest na stronie: biletynafalubaz.pl w zakładce REGULAMINY.

 
RM Solar FALUBAZ Zielona Góra vs FOGO Unia Leszno
Loading...