Pocztówka z Paryża - wieczór francuski

Kaja Mianowana – wokal
Maciej Pawlak – wokal
Kamila Susłowicz – skrzypce
Magda Jabłońska- Zembik - kontrabas
 Dawid Rydz - akordeon
Aktor
Reżyseria

 
Pocztówka z Paryża - wieczór francuski
Loading...