Orlen Wisła Płock vs Fivers

Ceny biletów:

Sektory: A, B, C, D, J, K, L, M – 55,00 zł                                          
Sektory: E, F, F1, H, H1, I – 44,00 zł                                                          
Sektory: B1, B2, C1, C2, D1, D2, G, G1, J1, K1, L1, L2 – 28,00 zł

Zasady uczestnictwa w meczu piłki ręcznej mężczyzn organizowanych przez Sekcję Piłki Ręcznej Wisła Płock SA
 
Każda Osoba uczestnicząca  w imprezie masowej organizowanej przez Sekcję Piłki Ręcznej Wisła Płock SA zobowiązana jest do:
  1. Wypełnienia oświadczenia ankiety uczestnika imprezy (dotyczącej objawów związanych z covid-19) – przed wejściem na tern imprezy masowej.
  2. Poddaniu się obowiązkowemu mierzeniu temperatury przed wejściem na teren imprezy masowej, oraz w każdym momencie zauważonych zmian zdrowotnych.
  3. Noszenia maseczki zakrywającej usta i nos przez cały czas przebywania w czasie imprezy masowej z wyłączeniem czasu spożywania jedzenia i napojów.
  4. Zajmowania miejsca wskazanego na bilecie / zaproszeniu.
  5. Zachowaniu miejsca odstępu minimum jednego krzesełka od innych uczestników imprezy masowej.
  6. Przestrzegania obowiązku zajmowania miejsc wskazanych na bilecie / zaproszeniu.
  7. Przestrzegania zakazu zajmowania miejsc wyłączonych.
Orlen Wisła Płock vs Fivers
Loading...