Na urodziny Fryderyka Chopina - koncert symfoniczny

Na urodziny Fryderyka Chopina – koncert symfoniczny
 
Wykonawcy:
Joanna Ławrynowicz - Just – fortepian
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zielonogórskiej
Czesław Grabowski – dyrygent

 
Program
F. Chopin:
Polonez A -  dur op.40
Fantazja - Impromptu cis-moll op.66
Andante spianato i Wielki Polonez Es-dur op.22
Koncert fortepianowy f-moll op.21

JOANNA ŁAWRYNOWICZ – JUST – fortepian
Należy do grona najwybitniejszych polskich pianistów, urodziła się w Warszawie, w rodzinie o wielopokoleniowych tradycjach muzycznych. Naukę gry na fortepianie rozpoczęła w czwartym roku życia u Hanny Lachertowej, ukończyła z wyróżnieniem studia w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w klasie prof. Teresy Manasterskiej. Po studiach kontynuowała naukę u profesor Haliny Czerny-Stefańskiej. Jest laureatką wielu prestiżowych międzynarodowych konkursów pianistycznych (Berlińskiego „Steinway&Sons” z 1990r.; Chopinowskiego w Darmstadt w 1999r.; Konkursu im. Haliny Czerny-Stefańskiej w Ajigasawa w 2000 r.; Brazylijskiego „Art Livre” w Sao Paulo w 2001r.) Od kilkunastu lat prowadzi bogatą działalność koncertową jako solistka i kameralistka na całym świecie występując z towarzyszeniem znakomitych orkiestr i wybitnych dyrygentów. Jako polska pianistka może poszczycić się ogromną aktywnością fonograficzną. Nagrała dla Acte Prealable już ponad 30 albumów płytowych. Większość zarejestrowanych przez artystkę utworów to światowe premiery fonograficzne. Jej płyty są wysoko cenione przez melomanów i krytyków muzycznych oraz zdobywają znakomite recenzje i wyróżnienia w renomowanych magazynach muzycznych na całym świecie. Pianistka prowadzi seminaria i kursy zarówno w Polsce jak i za granicą, min: w USA (Uniwersytet w Bloomington), Chinach, na Litwie, we Francji (Paryż, konserwatorium Boulogne Billancourt). Była także jurorem podczas wielu konkursów krajowych i międzynarodowych min. w  Varenna we Włoszech i w Łucku na Ukrainie.Artystka jest także autorką opracowań wykonawczych utworów fortepianowych wydanych przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Pianistka posiada również stopień naukowy doktora habilitowanego nadany przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie gdzie od 1998r. prowadzi działalność pedagogiczną.

CZESŁAW GRABOWSKI – dyrygent, kompozytor, pedagog
Urodzony  w 1946 roku w Sosnowcu. Tutaj rozpoczął swoją edukację i działalność muzyczną. W roku 1973 ukończył z wyróżnieniem studia kompozytorskie w  PWSM w Kato­wicach w klasie kompozycji prof. B. Woytowicza. Wielkie znaczenie w jego dalszej muzycznej działalności miała praca w Operze Śląskiej, w PWSM w Katowicach, w Państwo­wym Zespole Ludowym  Pieśni i Tańca „Śląsk” –  jako kierownik artystyczny, czy też w Filharmonii Zabrzańskiej – na stanowisku dyrygenta.
Po ukończeniu studiów  dyrygenckich w Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie prof. J. Hawela, w roku 1986 rozpoczął pracę w Filharmo­nii Zielonogórskiej im. T. Bairda na stano­wisku dyrektora naczelnego i artystycznego, którą to funkcję pełni do chwili obecnej. Jest organizatorem i dyrektorem wielu dorocznych imprez muzycznych: Międzynarodowych Spotkań Muzycznych „Wschód-Zachód”, Dni Muzyki nad Odrą, Festiwalu Smyczkowego „Mistrzowie polskiej wiolinistyki”. Należał do inicja­torów budowy w Zielonej Górze nowej sali koncertowej –  Międzynarodowego Centrum Muzycz­nego „Wschód-Zachód”.
Od  roku 2004  związany  jest  jako pedagog  z obecną  Akademią Sztuki w Szczecinie, w której – po uzyskaniu w 2011r. tytułu profesora sztuk muzycznych – zatrudniony jest na stanowisku profesora zwyczajnego.  W latach 2009-2012 był głównym dyrygentem Orkiestry Symfonicznej Radia i Telewizji Republiki Białoruś dokonując z nią wielu nagrań – w tym kompozytorów  polskich. Jako kompozytor jest autorem wielu utworów oratoryj­nych, symfonicznych, kameralnych i chóral­nych, wykonywanych tak w kraju jak i za granicą. W swoim bogatym repertuarze dyrygenckim posiada utwory oratoryjne, symfoniczne, operowe od baroku do współczes­ności jak również utwory popularne i rozrywkowe. Dokonał wielu nagrań płytowych.
Jako dyrygent współpracuje z najwybit­niejszymi solistami polskimi i zagranicznymi. Koncertował m.in. w  Alba­nii, Danii, Estonii, Francji, Hiszpanii,  Holandii, Niemczech, na Ukrainie, Białorusi i we Włoszech. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi, Zasłużony dla woj. katowickiego, zielonogór­skiego i lubuskiego, Zasłużony dla Muzyki Polskiej, Zasłużony dla Kultury Polskiej, Srebrnym i Złotym Medalem „Gloria Artis”, Złotym Medalem Prezydenta Miasta Zielonej Góry. Honorowy Obywatel Łagowa, Honorowy Obywatel Miasta Zielona Góra.

Fryderyk Chopin (1810-1849) – przedstawia nam się podczas najbliższego koncertu lirycznie i narodowo. Uroczyste polonezy w twórczości kompozytora mają szczególny wyraz w literaturze muzycznej polskiego romantyzmu. Daleko odbiegają od użytkowego charakteru popularnych wówczas dzieł Kurpińskiego, czy Elsnera. Utrzymując charakter narodowy, pełne są muzycznej narracji w koncertowej szacie, a naturalną konsekwencją staje się opracowanie muzyki Chopina na orkiestrę symfoniczną, czego dokonał słynny dyrygent okresu Młodej Polski – Grzegorz Fitelberg.
Z polonezami kontrastują Fantazja – Impromptu cis-moll oraz Andante spianato tworząc jakby drugą wewnętrzną część formy koncertowej. Liryczny, nokturnowy charakter służy wyciszeniu po to, by powracająca taneczność zabrzmiała jeszcze wyraziściej.
W 1829r. 19-letni Fryderyk Chopin ukończył Szkołę Główną Muzyki w Warszawie, w której od r. 1822 uczył się kompozycji pod kierunkiem J. Elsnera. W tece kompozytorskiej Chopina znajdowały się już w tym czasie: polonezy, mazurki, walce, wariacje, ronda, sonata. Młody kompozytor pisał te utwory dla własnych celów pianistycznych od lat bowiem grywał w salonach arystokracji, najpierw jako tzw. „cudowne dziecko”, następnie jako młodzieniec zapraszany na przyjęcia, „którym opędzić się nie mógł”.
Szkice pierwszego Koncertu fortepianowego powstały w czasie studiów w październiku 1829r. Chopin pracuje nad nim pisząc równolegle etiudy. 7 lutego 1830r. wykonuje po raz pierwszy Koncert f-moll z towarzyszeniem małej orkiestry w gronie rodziny i przyjaciół. 17 marca Chopin dał pierwszy własny koncert w Teatrze Narodowym, gra Koncert f-moll i Fantazję A-dur, orkiestrą dyrygował Karol Kurpiński. W Kurierze polskim M. Mochnacki napisał: „Zaiste daleko rozgłosi swe imię, kto w młodych latach tak zaczyna”.
Koncert fortepianowy f-moll wraz z napisanym w r. 1830 Koncertem e-moll uważany jest za najdoskonalsze ucieleśnienie romantycznego koncertu fortepianowego i należy do żelaznego repertuaru koncertowego pianistów całego świata. Spośród dwóch koncertów bardziej liryczny, marzycielski, „rysowany delikatnymi pastelowymi barwami” jest Koncert f­‑­moll, który z racji późniejszego wydania w twórczości Chopina traktowany jest jako drugi.
Bilety do nabycia w kasie lub na abilet.pl
 
Na urodziny Fryderyka Chopina - koncert symfoniczny
Loading...