MUZYKA W RAJU

Jesenka Balic Zunic
skrzypce

Joanna Boślak-Górniok
klawesyn

Green Kore

Henry Purcell (1659 – 1695)
Curtain Tune on a Ground z opery Timon of Athens Z.632
Uwertura do opery Dido and Aeneas Z.626
Hornpipe z opery Fairy Queen Z.629
First Act tune – Jig z opery Fairy Queen Z.629
Ritornell z opery Dido and Aeneas Z.626
Dance for the Fairies z opery Fairy Queen Z.629
Dance for the Haymakers z opery Fairy Queen Z.629
Hornpipe z opery Fairy Queen Z.629
Fifth Act Prelude z opery Fairy Queen Z.629
The Witches’ Dance z opery Dido and Aeneas Z.626
The Sailors’ Dance z opery Dido and Aeneas Z.626
Rondeau z opery Fairy Queen Z.629

Jean – Baptiste Lully (1632 – 1687)
Marche pour la Cérémonie des Turcs
z opery Le bourgeois gentilhomme LWV 43
Chaconne des Scaramouches, Travelins et Arlequins
z opery Le bourgeois gentilhomme LWV 43

Jean – Philippe Rameau (1683 – 1764)
Air pour les esclaves affricains z opery Les Indes Galantes RCT 44
Tambourins 1 &2 z opery Les Indes Galantes RCT 44
Sommeil z opery Dardanus RCT 35
Entrée pour les guerriers z opery Dardanus RCT 35
Danse du grand calumet de Paix executée par les Sauvages z opery Les Indes Galantes RCT 44

Jean – Baptiste Lully
Passacaille z opery Armide LWV 71

przerwa

Antonio Vivaldi (1678 – 1741)
Sinfonia z opery L’Olimpiade RV 725

Concerto na smyczki g-moll RV 155
Adagio, Allegro, Largo, Allegro

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
Uwertura D-dur BWV 1068
Ouverture, Air, Gavotte I & II, Bourrée, Gigue

Henry Purcell
Curtain Tune on a Ground z opery Timon of Athens Z.632

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie koncertów
 
Karnety i bilety ulgowe przysługują: uczniom i studentom oraz emerytom po okazaniu przy wejściu koncerty festiwalowe odpowiednich dokumentów. Dzieci do lat 10 wchodzą na koncerty za darmo pod opieką dorosłego uczestnika festiwalu, który zakupił karnet lub bilet. Wszystkim osobom kupującym karnety i bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli biletów.
MUZYKA W RAJU
Loading...