Mistrzowskie interpretacje - koncert symfoniczny

Mistrzowskie interpretacje – koncert symfoniczny
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zielonogórskiej

Mirosław Błaszczyk – dyrygent
Dominik Wollenweber (Niemcy) – rożek angielski
Program: J.S. Bach – II Koncert brandenburski
J.S.Bach – Koncert G-dur na rożek angielski i orkiestrę smyczkową
J. Brahms – I Symfonia c-moll
 
Johannesa Brahmsa często przedstawia się jako spadkobiercę Beethovena i Bacha w związku z zamiłowaniem tego niemieckiego romantyka do klasycznych form odcinających się od popularnego w romantyzmie nurtu muzyki programowej. Stąd też zestawienia barokowych koncertów Bacha z I Symfonią Brahmsa jest niejako oczywiste. Wśród koncertów Bacha zdecydowanym przebojem będzie II Koncert brandenburski z poczwórna obsadą instrumentów solowych, wśród których zawsze największy podziw budzi partia trąbki.
Mistrzowskie interpretacje - koncert symfoniczny
Loading...