Koncert kameralny

Koncert kameralny
Goosens Quintett
– kwintet dęty Uniwersytetu Muzyki, Teatru i Mediów z Hannoveru (Niemcy)
Program: A. Reicha, P. Hindemith, P. Taffanel
 
Koncert kameralny
Loading...