50 lat pracy artystycznej Czesława Grabowskiego

Koncert z okazji 50 lat pracy artystycznej Dyrektora Filharmonii Zielonogórskiej – Czesława Grabowskiego w sposób symboliczny nawiązuje do działalności zasłużonego polskiego dyrygenta, kompozytora oraz pedagoga – profesora klasy dyrygentury w Akademii Sztuki w Szczecinie.
Do wykonania Potrójnego Koncertu Ludwika van Beethovena Maestro zaprosił troje wybitnych polskich solistów, z którymi współpracuje od lat w ramach wielu przedsięwzięć artystycznych realizowanych na swojej drodze artystycznej.
Muzyka Ludwika van Beethovena, to również wybór symboliczny nawiązujący do ponadgranicznej idei jedności, której przez szereg lat Filharmonia Zielonogórska daje wyraz w ramach Międzynarodowych Festiwali Dni Muzyki nad Odrą.
Podczas koncertu Maestro Czesław Grabowski wykona również własne kompozycje, prezentując swoje indywidualne, osobiste stanowisko wobec estetyki muzyki współczesnej. W Filharmonii Zielonogórskiej prezentacje utworów Dyrektora są wydarzeniami wyjątkowymi i nie mają miejsca w każdym sezonie artystycznym. W tym roku zabrzmiały już „Wersety nadziei” – kompozycja wokalno-instrumentalna, dziś natomiast czas na formy orkiestrowe – intradę oraz tańce symfoniczne.

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zielonogórskiej
Czesław Grabowski – dyrygent
Beata Bilińska – fortepian
Edward Zienkowski – skrzypce
Tomasz Strahl – wiolonczela

Program:
L. van Beethoven – Koncert potrójny C-dur  na skrzypce, wiolonczelę i fortepian
Cz. Grabowski – Interludium na orkiestrę kameralną oraz tańce symfoniczne
Loading...